Mediji

U odnosu na medije postoje dva oprečna pristupa. Po jednom mediji su štetni jer nas odvajaju od stvarnosti, a kad je riječ o odgojno-obrazovnom procesu čine ga odvojenim od stvarnog života. Po drugom suvremeni odgojno-obrazovni proces ne može se zamisliti bez upotrebe medija koji su važan i nezamjenjiv dio suvremene stvarnosti. S prvim se možemo složiti da mediji ne mogu zamijeniti bogatsvo stvarnosti pa njoj treba dati prioritet, ali i s drugim jer su dio suvremene stvarnosti i mediji koji se danas razvijaju velikom brzinom i time otvaraju i nove mogućnosti korištenja u odgoju i obrazovanju.

Auditivni mediji omogućuju snimanje i reprodukciju govora i glazbe. Nastavu jezika i glazbe gotovo je nemoguće zamisliti bez korištenja različitih nosača zvuka koji su u zadnjim desetljećima doživjeli veliki razvoj od gramofonske ploče i magnetofonske vrpce do CD.

Vizualni mediji omogućuju vizualizaciju nastave koja ima svakako veliko značenje. Slike, grafički prikazi, video zapisi omogućuju prezentiranje mnogih nastavnih sadržaja. Suvremeni projekcioni aparati grafoskop, LCD projektor još su povećali mogućnost vizualne prezentacije.

Tekstualni mediji su podskupina vizualnih medija. Oni su u XX. stoljeću bili važna osnovica razvoja odgoja i obrazovanja. Danas su udžbenici i priručnici, ali i radne bilježnice, radni listovi, nastavni listići, ispiti znanja preplavili škole i pomalo postali i problem jer učenici još uvijek te ogromne količine tekstualnog materijala svakodnevno prenose iz škole kući i obratno.

Audiovizualni mediji objedinjuju sliku i zvuk, a pojavili su se kao zvučni film, kasnije televizija, video, a danas CD i DVD predstavljaju suvremeniji oblik ovog medija. Digitalni fotoaparati, nova generacija mobitela, kamere, masovno su dostupni pa ih mogu koristiti i nastavnici i učenici.

Osobna računala u svojim različitim varijantama i različitim priključcima kao što su skeneri, printeri, projektori omogućila su objedinjavanje svih medija i svakako suvremenu nastavu podigla na tehnički visoku razinu. Posebno značenje ovaj medij dobio je razvojem interneta koji je učinio informacije široko dostupnim, a omogućio je u učenje na daljinu.

I korištenje medija je vezano za koncepciju nastave pa će u nastavi orijentiranoj na program mediji uglavnom služiti nastavniku za izlaganje sadržaja dok će u nastavi orijentiranioj na učenika mediji omogućiti raznovrsniju aktivnost učenika.

Mediji from Ladislav Bognar on Vimeo.