Teorijske osnove nastave Didaktike

Svaka nastava polazi od određenih teorijskih (didaktičkih) postavki. Naša nastava Didaktike primjenjuje didaktičke pristupe koje sama zagovara. Ne bi bilo dobro da se u nastavi Didaktike jedno uči, a drugo primjenjuje na samoj nastavi. Evo nekih od osnovnih karakteristika te nastave:

  • Nastava je okrenuta cjelovitoj osobi (holistički pristup) što znači da uvažavamo studentske interese spoznajne, doživljajne i psihomotorne, ali i potrebe biološke, socijalne i samoaktualizacijske. To se još naziva i cjelovito učenje.

  • Kad je riječ o spoznajnom aspektu uvažavamo konstruktivistički pristup što znači da uvijek dajemo mogućnost studentima da definiraju svoje konstrukte o pojedinom didaktičkom pojmu i da smo svjesni kako će se ti konstrukti postupno mijenjati tijekom ove nastave.

  • Budući da se pokazalo da je nastava uspješnija ukoliko se istovremeno koristi i lijeva i desna moždana polutka to znači da će se pored govora, rasprave, tekstova koristiti i priče, slikanje, gluma, pokret.

  • Neugodne emocije smanjuju naše intelektualne mogućnosti zato se nastava treba bazirati na ugodnim emocijama koje znatno povećavaju mogućnosti učenja.

  • Istraživanja su pokazala da su najmanje uspješne metode usmenog izlaganja, čitanja i gledanja AV prezentacija, a najuspješnije metode su poučavanje drugih, istovremeno primjenjivanje naučenog, praktične aktivnosti i grupna rasprava pa ćemo tim postupcima davati prednost u ovoj nastavi.

  • Poseban naglasak stavljat ćemo na stvaralačke postupke učenja i poučavanja, koji imaju posebno značenje jer razvijaju stvaralaštvo studenata, a ujedno ih osposobljavaju da te postupke mogu koristiti sa svojim budući učenicima.

Sve ovo vidljivo je na priloženoj prezentaciji.

PrilogVeličina
Office presentation icon Didaktika.ppt2.06 MB