Strategije, metode i postupci

PrilogVeličina
Office presentation icon uspjesnost_metoda.ppt277.5 KB
Image icon img356.jpg766.17 KB
PDF icon Strategije_odgoja_umna_karta.pdf338.98 KB

Na didaktičkoj razini nemoguće je nabrojiti sve metode i postupke odnosno načine odgoja i obrazovanja. Metodama i postupcima se posebno bave pojedine metodike odgoja i metodike obrazovanja. U didaktici možemo stvoriti određeni sustav za sistematiziranje tog obilja različitih postupaka koji se svakodnevno kreiraju i u praksi i u teoriji. Sve postupke možemo grupirati u metode, a metode u strategije. Pri tome možemo razlikovati strategije odgoja i strategije obrazovanja.

Strategije odgoja su strategija egzistencije, strategija socijalizacije i strategija individuacije. Strategija egzistencije obuhvaća sve metode i postupke koji su okrenuti razvoju bioloških potreba učenika i usvajanju egzistencijalnih odgojnih vrijednosti kao što su zdrav način života, igra i rad, te sigurnost. Strategija socijalizacije obuhvaća metode i postupke koji s jedne strane zadovoljavaju socijalne potrebe učenika, a s druge strane omogućavaju usvajanje određenih vrijednosti iz sfere socijalnih odnosa kao što su afirmacija, komunikacija i kooperacija. Strategija individuacije je pak okrenuta poticanju samoaktualizacije, ali i usvajanju općih humanističkih vrijednosti.

Strategije obrazovanja su strategija učenja, strategija doživaljaja i strategija vježbanja. U strategiji učenja možemo razlikovati metode učenja otkrivanjem kao što su istraživanje, simulacija i projekt, a njihova je karakteristika da prate proces spoznaje odnosno učenici se stavljaju u situaciju da do novih spoznaja dolaze vlastitom aktivnošću. Strategije poučavanja kao što su heuristički razgovor, programirano poučavanja i problemsko poučavanje skraćuju proces spoznaje tako da polaze od problema i postavljanja pitanja, ali odgovore i rješenja daje ili učitelj/učiteljica ili neki drugi izvor. Strategija doživljaja dijeli se na receptivno i produktivno doživljavanje, a strategija vježbanja se dijeli na metodu praktičnih radova, učenje jezika, tjelesno vježbanje i učenje učenja.

Nisu sve metode i postupci jednako uspješni. U istraživanjima koje smo prvodili na našem području pokazalo se da su veći uspjeh postigli učitelji koji su u odgoju koristili poticajne postupke kao što su podrška, ukazivanje povjerenja, razvoj samopouzdanja od učitelja koji su pretežno koristili represivne postupke kao što su kazna, opomena ili kritika. Mnoga istraživanja uspješnosti obrazovnih postupaka ukazuju na najmanju uspješnost postupaka koji se baziraju na verbalnom primanju, nešto su uspješniji oni koji se oslanjaju na vizualno primanje, a najuspješniji su postupci u kojima su objedinjeni slušanje, govorenje, gledanje i praktična aktivnost učenika. Dakle, potvrđuje se stara izreka: Što čujem zaboravim, što vidim pamtim, što uradim znam.

U humoreski koju izvode Snježana, Ida i Rahaela tada asistentice prikazano je na šaljiv način kako dvije nastavnice kritički govore o nekim postupcima za poticanje kreativnosti koje pedagoginja nastoji uvesti u njihovu nastavu.