Socijalni oblici

Postoje tri osnovna socijalna oblika frontalni, grupni i individualni. Frontalni znači izvođenje nastave s cijelom odgojno-obrazovnom grupom, grupni oblik predstavlja aktivnost u skupinama učenika koje mogu biti različite veličine, a individualni je samostalna aktivnost svakog učenika.

Prednosti frontalnog oblika su efikasnost i ekonomičnost jer svim učenicima možemo u kratkom vremenu nešto objasniti, demonstrirati, izložiti, dati upute itd. Svaka nastava obično počinje ovim oblikom, ali i završava. Nedostaci su ako se ovaj oblik pretvori u tzv. predavačku nastavu koja zapostavlja aktivnost učenika i svodi ju na slušanje i gledanje. Suvremenija varijanta ovog oblika je pedagoška radionica koja također predstavlja izvođenje nastave s cijelom odgojno-obrazovnom grupom, ali se sjedi ili stoji u krugu što se smatra primjerenijim odnosom jer nitko nikome ne gleda u potiljak i svi sudionici su podjednako važni.

Grupni oblik može biti aktivnost u paru, trojkama (Sokratove grupe), ali se idealan broj smatra 4-6 učenika. U grupama se razvijaju vrlo značajne socijalne kompetencije. Radi efikasnosti grupnih aktivnosti učenicima se mogu dati radni listovi na kojima je preciziran zadatak grupe, a članovi mogu dobiti različite uloge kako bi svaki član preuzeo dio odgovornosti za uspjeh grupe. Nedostaci se javljaju kad pojedinci ometaju aktivnost grupe, kad unutar grupe dolazi do sukoba i neslaganja, te ako se cijela grupa ne drži zadane teme nego se počne baviti nekim drugim aktivnostima. Češćim nastavničkim obilaženje grupa mogu se ovi problemi izbjeći, ali i pomoći grupi da ih riješi na produktivan način.

Individualni oblik je izuzetno značajan, a u nastavi nekih predmeta kao što su matematika, likovna kultura, književnost itd. je nezaobilazan. Radi uspješnijeg vođenje individualnog oblika koriste se radne bilježnice, nastavni listići, programirane sekvence, a potrebno je osigurati i pojedine medije, pribor i pomagala. Poseban vid je individualno planirana nastava koja se realizira tako da učenici početkom tjedna u razrednoj ili početkom mjeseca u predmetnoj nastavi prave svoj individualni plan koji im učitelj/učiteljica treba prihvatiti i onda uz nastavničku pomoć rade na ostvarivanju tog plana. Ovakav oblik pokazao se posebno uspješnim u predmetima gdje je važna individualizacija nastave koja omogućuje da se zahtjevi primjere mogućnostima svakog pojedinog učenika i da učenici napreduju vlastitim tempom.

Pored ovih oblika namijenjenih učenicima i nastavnici mogu izvoditi nastavu u različitim socijalnim oblicima. U nas je uobičajeno da nastavnici izvode nastavu individualno, ali sve češće se koristi mogućnost da to rade u paru ili tandemu. To se prakticira u vođenju nekih slobodnih aktivnosti, a u vođenju pedagoške radionice smatra se idealnim da to čine dva voditelja po mogućnosti različitog spola. Postoji i timska nastava kada grupa nastavnika zajednički realizira neke nastave cjeline premo zajedničkom dogovoru.

SOCIJALNI OBLICI B from Ladislav Bognar on Vimeo.