Projekti

U suradnji s mnogobrojnim suradnicama i suradnicima realizirao sam desetak većih znanstvenih projekata. Svi su bili spoj teorijskog i praktičnog pristupa što je po mom mišljenju jako važno za pedagogiju. U teorijskom pogledu ne samo da smo proučili što je o tom fenomenu do sada rekla pedagogijska znanost nego smo istovremeno i kreairali nove mogućnosti. Kad je riječ o praksi najprije smo dobro proučili stanje u praksi i uočili problema koji postoje, a zatim vršili promjene. Sve promjene bile su sustavno praćenje i prema rezultatima koje smo dobili vršili smo korekcije. O svakom projektu objavljen je veći broj radova, a obično je svaki od projekata završavao s jednom objavljenom knjigom. Nakon što sam završio neki projekt prešao bih na novi, a ne bih se cijelo vrijeme vraćao na ono što smo korektno odradili.