Knjige

Moje knjige nastajale su uvijek kao rezultat višegodišnjeg intenzivnog teorijskog i praktičnog rada, Mišljenja sam da se pedagoški radovi ne mogu pisati tako da se pročita veći broj knjiga, a zatim o tome napiše svoja. Isto tako ne mogu se pisati kvalitetni pedagoški radovi samo kao prikaz vlastite prakse jer pedagogija je ipak i teorija. Zato su sve moje knjige rezultat višegodišnjih projekata koje sam realizirao s većim brojem suradnica i suradnika. Na taj način se ne može napisati veliki broj knjiga, ali ja sam smatrao da je to jedino produktivan pristup pedagoškim fenomenima. Budući da sam stalno zagovarao ovo jednstvo teorije i prakse u pedagogiji bilo je razumljivo da se i sam toga pridržavam.