Kurikulum

PrilogVeličina
Office presentation icon Kurikulum RN1.ppt4.96 MB

Dio didaktike koji se bavi društvenim aspektom odgojno-obrazovne intencije nazivamo teorijom kurikuluma. Kurikulum je noviji naziv koji u sebi obuhvaća nastavne planove i nastavne programe. Nastavni plan predstavlja popis predmeta po razredima s brojem sati. Nastavni program se odnosi na pojedine predmete i sadrži cilj i zadatke, sadržaje i aktivnosti, te metodičke napomene.

Kurikulum sadrži društveni aspekt odgojno-obrazovnog procesa odnosno predstavlja artikulaciju društvenih zahtjeva koji se postavljaju pred odgojno-obrazovni proces. Individualni aspekt vezan je za interese i potrebe učenika pa taj aspekt može u svojim planovima artikulirati nastavnik u suradnji s učenicima.

Danas se zagovara tzv. "otvoreni kurikulum" koji postojeće programe shvaća kao ideju vodilju nastavniku i učenicima, ali nikako ne nešto što treba sputavati njihovu inicijativu i kreativnost. Nastavnik se ne bi trebao baviti realizacijom programa nego ralizacijom ljudskih mogućnosti svojih učenika.

Kurikulum from Ladislav Bognar on Vimeo.