Struktura odgojno-obrazovnog procesa

Gotovo je nemoguće naći dva didaktičara koji jednako vide strukturu odgojno-obrazovnog procesa. Zavisno od teorijskog pristupa, ali i razdoblja u kojem didaktičar djeluje, imamo i različita viđenja ovog fenomena. Tako se ranije nisu spominjale komunikacija i klima kao dio tog procesa.

Polazeći od humanističke teorije, ali i nekih tradicija hrvatske didaktike, možemo strukturu prikazati kao što se vidi na slici (otvori prezentaciju). Program (kurikulum) čine cilj, zadaci, te sadržaji i aktivnosti. Osnovne etape su DOGOVOR, REALIZACIJA i EVALUACIJA koje treba promatrati s odgojnog ili obrazovnog aspekta. Kad je riječ o odgoju imamo posla s biološkim, socijalnim i samoaktualizacijskim potrebama, a kad je riječ o obrazovanju sa spoznajom, doživljajem i psihomotorikom. I u jednom i drugom slučaju proces se odvija kroz socijalne oblike i uz primjenu strategija, metoda i postupaka. Pored unutarnje evaluacije postoji i vanjska evaluacija koja ima povratni utjecaj na program. Za odgojno-obrazovni proces su značajni i uvjeti koje čine: odgojno-obrazovna ekologija, mediji, komunikacija i klima.