Pedagogija između pedocentrizma i sociocentrizma

NazivPedagogija između pedocentrizma i sociocentrizma
Publication TypeMagazine Article
Year of Publication2000
AuthorsBognar, L.
ISBN Number953-6456-13-3
Ključne riječidruštvene okolnosti, društvo, pedagogija bez djeteta, pedagoški pokreti, pojedinac
Abstract
Dvadeseto stoljeće počelo je kao stoljeće djeteta i dalo je mnogo novih pedagoških modela i ideja koje su ostavile neizbrisiv trag u pedagoškoj teoriji i praksi. Protivnici tih ideja proglasili su ih pedocentrizmom. Sve ono što je slavljeno na početku stoljeća to je gotovo zabranjivano sredinom stoljeća. Krajem stoljeća reafirmiraju se ideje s početka stoljeća, ali im se daje novo značenje. Više se ne teži zagovaranju samo jedne koncepcije. Pedagoški pluralizam otvara širom vrata pedagoškom stvaralaštvu.
PrilogVeličina
PDF icon Sociocentrizam i pedocentrizam.pdf1013.89 KB