Poticanje kreativnosti budućih učitelja na Učiteljskom fakultetu u Osijeku

NazivPoticanje kreativnosti budućih učitelja na Učiteljskom fakultetu u Osijeku
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2009
AuthorsLadislav Bognar, S K.
Conference LocationSubotica
Ključne riječiinteres, iskustveno učenje, klima, kreativnost, stavovi
Abstract
U radu se daje naglasak na poticanje kreativnosti u nastavi budućih učitelja i odgojitelja. Želeći naglasiti važnost kreativne nastave, kreirali smo model nastave koji je realiziran u dva predmeta Didaktika i Pedagoška komunikacija.
Model nastoji u svim etapama odgojno-obrazovnog procesa naglasiti elemente kreativnosti. Iz rezultata je vidljivo da je interes studenata za nastavu ovih predmeta vrlo visok, da prevladava ugodna emocionalna i socijalna klima, da studenti prepoznaju elemente kreativnosti u nastavi, te da to smatraju vrlo korisnim za svoje buduće zanimanje.
PrilogVeličina
PDF icon Poticanje kreativnosti studenata.pdf633.65 KB