Deprecated: Return type of DatabaseCondition::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/database/query.inc on line 1700

Deprecated: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 596

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 674

Deprecated: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 596

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 674

Deprecated: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 596

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 674

Deprecated: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 596

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 674

Deprecated: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 596

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 674

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/sites/all/modules/advuser/advuser.module on line 567

Deprecated: Optional parameter $data declared before required parameter $name is implicitly treated as a required parameter in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/sites/all/modules/entity/modules/callbacks.inc on line 229

Deprecated: Optional parameter $data declared before required parameter $name is implicitly treated as a required parameter in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/sites/all/modules/entity/modules/callbacks.inc on line 259

Deprecated: Optional parameter $file declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/sites/all/modules/entity/modules/callbacks.inc on line 837

Deprecated: Optional parameter $account declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/sites/all/modules/entity/modules/callbacks.inc on line 837

Deprecated: Optional parameter $entity declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/sites/all/modules/entity/modules/callbacks.inc on line 857

Deprecated: Optional parameter $account declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/sites/all/modules/entity/modules/callbacks.inc on line 857

Deprecated: Optional parameter $values declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/sites/all/modules/entity/modules/callbacks.inc on line 865

Deprecated: Optional parameter $view_mode declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/sites/all/modules/entity/modules/callbacks.inc on line 971

Deprecated: Optional parameter $langcode declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/sites/all/modules/entity/modules/callbacks.inc on line 971

Deprecated: mb_substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 593

Deprecated: mb_substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 593

Deprecated: mb_substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 593

Deprecated: mb_substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 593

Deprecated: mb_substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 593

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/sites/all/modules/juicebox/plugins/JuiceboxFormatterViewsStyle.inc on line 297

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/sites/all/modules/juicebox/plugins/JuiceboxFormatterViewsStyle.inc on line 304

Deprecated: mb_substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 593

Deprecated: mb_substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 593

Deprecated: mb_substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 593

Deprecated: mb_substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 593

Deprecated: mb_substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 593

Deprecated: mb_substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/unicode.inc on line 593
Popis radova | Ladislav Bognar

Poruka greške

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/ejoltsne/public_html/ladislav-bognar.net/includes/database/database.inc).

Popis radova

Znanstveni radovi

Bognar,L. (1984.) Osnovne karakteristike i rezultati primjene osječkog modela rada s prvim razredom, Život i škola br.2, god.33. Osijek, str. 187-198.

Bognar,L. (1986.) Učenička pitanja u nastavi, Život i škola, br.1, god.35. Osijek, str. 1-10.

Bognar,L. (1986.) Igra u nastavi na početku školovanja, Školska knjiga, Zagreb, 164 str.

Bognar,L. (1986.) Koncepcija početnog školovanja u uvjetima stvaranja samoupravne škole, Doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb, 340 str.

Bognar,L. (1987.) Igra pri pouku na začetku šolanja, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 112 str.

Bognar,L. (1988.) Rasprava o odgoju, Život i škola, br.1, god.37. Osijek, str.17-28.

Bognar,L. (1988.) Doživljajna strana odgojno-obrazovnog procesa, Život i škola, br.2, god.37. Osijek, str.137-151.

 Bognar,L. (1988.) Psihomotorni aspekt odgoja i obrazovanja, Život i škola, br.3, god.37, Osijek, str. 251-258.

Bognar,L. (1989.) Spoznajni aspekt odgojno-obrazovnog procesa, Život i škola, br.1, god. 38. Osijek, str. 1-10.

Bognar,L. (1989.) Akcijsko istraživanje kao dijalektičko jedinstvo pedagoške teorije i prakse, Akcijsko raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, Slovensko društvo pedagogov, Ljubljana, str. 88-96.

Bognar,L. (1989.) Rezultati jednogodišnje primjene eksperimentalnog modela osnovne škole, Život i škola, br.5, god.38. Osijek, str. 435-442.

Bognar,L. (1990.) Metodski pristup umjetničkom području, Integracija, korelacija i metodička rješenja u nastavi jezično-umjetničkog područja, Institut za pedagogijska istraživanja, Zagreb, str. 12-17.

Bognar,L. (1991.) Metodički pristup odgoju i obrazovanju, Osnovna škola na pragu XXI. stoljeća, Institut za pedagogijska istraživanja, Zagreb, str. 54-86.

Bognar,L./Matijević,M. (1993.) Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 296 str.

Bognar,L. (1993.) Kako odgajati nakon Vukovara, Djeca u ratu i poslije rata, Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja, Osijek, str. 163-169.

Bognar,L. (1996.) Orientation to Peace and War in Reading Books of Croatian Primary Schools, Education for Human Rights from Vision to Reality, Congres Report, Lillehamer, Norway, str. 73-79.

* * (1996.) Empowerment for Peace Service, A Curriculum for Education and Training in Violence Prevention, Nonviolent Conflict Transformation and Peacebuilding, Cristian Council of Sweden, Stocholm, 109 str.

Bognar,L. (1977.) Orientation to Peace and War in Reading Books: Before and Ater the War in Croatia, Life & Peace Institute, Uppsala, Sweden, 9 str.

Bognar,L. (1977.) Deideologizacija šole – iluzija ali možnost, Sodobna pedagogika, br. 9-10, Ljubljana, str. 467-478.

Bognar,L./Štumfol,B. (1998.) Model osnovne škole, Rezultati istraživanja, Korak po korak, Zagreb, 99 str.

Bognar,L. (1998.) A New Model for Primary School, The School Field 1-2, Ljubljana, str. 93-102.

Bognar, L. (1998.) Odgoj i obrazovanje budućih učitelja, Napredak 139 (3), Zagreb, str. 348-357.

Bognar,L: (1999.) Pedagogija između pedocentrizma i sociocentrizma, "Interakcija odrasli - dijete i autonomija djeteta", Zbornik radova sa znanstvenoga kolokvija s međunarodnim sudjelovanjem, Visoka učiteljska škola, Osijek, str. 53-63.

Bognar,L. (1999.) Evaluacija kurikuluma "Osposobljavanje za prevenciju nasilja, transformaciju konflikta i izgradnju mira", "Život i škola", br. 1-2, god. 45. Osijek, str. 113-124.

Bognar,L. (2000.) Evaluacija programa "Osposobljavanje za prevenciju nasilja, transformaciju konflikta i izgradnju mira" (drugi dio), "Život i škola", br. 3, god. 46. Osijek, str. 15-23.

Bognar, L. (2000.) Evaluacija programa "Osposobljavanje za prevenciju nasilja, nenasilnu transformaciju konflikta i izgradnju mira" (treći dio), Život i škola br. 4, god. 46, Osijek, str. 23 -33.

Bognar,L. (2001.) Evaluacija programa "Edukacija za prevenciju nasilja, nenasilnu transformaciju konflikta i izgradnju mira" (četvrti dio), Život i škola br. 5, god. 47, Osijek, str. 28 - 38.

Bognar,L. (2001.) Metodika odgoja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet, Osijek, 200 str.

Bognar,L./Matijević,M. (2002.) Didaktika - drugo izmijenjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 421 str.

Bognar,L. (2001.) Bajka u mirovnom odgoju, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa "Zlatni danci 3" Bajke od davnina pa do naših dana, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet, Hrvatski znanstveni zavod u Pečuhu, Matica hrvatska Osijek, Osijek, str. 153-163.

Bognar, L. (2003.) Problemi mladih, odnos prema školi i vrijednosna orijentacija srednjoškolaca u Istočnoj Slavoniji, Napredak, br. 3, god. 44, Zagreb, str. 316-327.

Bognar,L. (2004.) Analiza tekstova u osnovnoškolskim čitankama, Metodički ogledi, Vol 11, No 1, Zagreb, str. 9-27.

Bognar,L. (2004.) Metode i postupci u odgoju, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, broj 1(7), godina VI. Zagreb, str. 17-30.

Bognar,L./Hugo,M./Jerkelund,C./Munjiza,E./Peko,A./Vodopija,I. (2004.) Problemi mladih Slavonije i Baranje, istraživanje, Sveučilište «J.J. Strossmayera , Osijek, 139 str.

Bognar,L./Matijević,M. (2005.) Didaktika (treće izmijenjeno izdanje), Školska knjiga, Zagreb, 421 str.

Belt,Lj./Bognar,L./Ivanović,M./Jurić,D./Kovač,J./Lauc,A./Požega,Ž./Pecnik,J. (2006.) Kamo idemo – Sustav društvenih vrijednosti u tranzicijskom procesu u Republici Hrvatskoj kao determinanta građanskog aktivizma, Albert E, Osijek

Bognar,L. (2006.) Suradničko učenje u sveučilišnoj nastavi, Život i škola, 1-2, Osijek, str.7-16.

Bognar,L./Španja,S. (2006.) Školovanje u multietničkim područjima istočne Slavonije i Baranje, Pedagogijska istraživanja, br. 2, god. 3, Zagreb, str. 201-214.

Somolanji,I./ Bognar,L. (2008.) Kreativnost u osnovnoškolskim uvjetima, Život i škola, br.17. Osijek, str. 87-94.

Bognar,L./Kragulj,S. (2009.) Poticanje kreativnosti budućih učitelja na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, Zbornik A TEHETSEGGONDOZASTOL AZ ELETHOSSZIG TARTO TANULASIG, Szabadka, str. 197-210.

Somolanji,I./Bognar,L. (2009.) Kreativnost učitelja u razvijanju kreativnih potencijala učenika, Zbornik A TEHETSEGGONDOZASTOL AZ ELETHOSSZIG TARTO TANULASIG, Szabadka, str. 211 – 221.

 Bognar,L./Whitehead,J./Bognar,B./Perić-Kraljik,M./Munk,K.(2009.)Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju/Encouraging creativity in education, Knjiga radova - Priručnik za sadašnje i buduće učiteljice i učitelje/Collection of papers - a Handbook for Current and Future Teachers, PROFIL, Zagreb, 363 str. http://pedagogija.net/kreativnost/knjiga/Encouraging_creativity_in_education_book.pdf 

Bognar,L. (2009.) Priča i lutka u sveučilišnoj nastavi, Zbornik „Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju“, PROFIL, Zagreb, str. 34-41.

Ladislav Bognar/Snježana Kragulj (2010.) Kvaliteta nastave na fakultetu, Život i škola, Filozofski fakultet u Osijeku, Volume LVI, Issue 24, p.169-182

Bognar, Ladislav; Kragulj, Snježana (2011.): Odnos između kreativnosti i samoaktualizacije u sveučilišnoj nastavi// Škola, učenje i odgoj za budućnost / Jurčević Lozančić, Anka ; Opić , Siniša (ur.).Zagreb : Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, str. 88-110

Bognar, Ladislav/Dubovicki, Snježana (2012.) Emocije u nastavi, Hrvatski časopis odgoja i obrazovanja, Volume 14, p.135.153

Bognar,L. (2012.) Pedagogija kao odraz postojećeg ili kreairanje mogućeg, Drugi kongres pedagoga Hrvatske, Opatija

Ladislav Bognar, Milan Matijevic: Twenty Years of the Course Book Didactics...
Život i škola br. 31 (1/2014.) god. 60., str. 15. - 31.


Pregledni radovi

Bognar,L. (1984.) Suvremene koncepcije početka školovanja, Život i škola, br.2, god.33. Osijek, str. 167-175.

Bognar,L. (1985.) Izvedbeni odgojno-obrazovni program škole, Život i škola, Osijek, str. 303-314.

Bognar,L. (1988.) Eksperimentalni model osnovne škole, Problemi, pravci i perspektive razvoja naše osnovne škole, Posebno izdanje časopisa “Pedagoški rad”, Zagreb, str. 85-93.

Bognar,L./Matijević,M. (1989.) The internal reform of the elementary school: Theoretical fundation and empirical testing of experimental models, Materijali za internacionalni simpozij "Internal Primary School Reform"” Zagreb.

Bognar,L. (1991.) Osnovna škola u Nizozemskoj, Osnovna škola u svijetu, Institut za pedagogijska istraživanja, Zagreb, str. 66-70.

Boganr,L. (1991.) Od postojeće ka inovativnoj školi, U potrazi za suvremenom osnovnom školom. Institut za pedagogijska istraživanja, Zagreb, str. 24-28.

Bognar,L. (1992.) Jedinstvena državna škola ili školski pluralizam, Život i škola, Osijek, str. 255-260.

Bognar,L. (1992.) New Age ili kako dalje, Život i škola, br.5, god. 41. Osijek, str. 423-430.

Bognar,L. (1993.) Holistički pristup čovjeku traži temeljite promjene u tradicionalnoj didaktici, Život i škola, br.2, god, 42. Osijek, str. 129-140.

Bognar,L. (1993.) Odgoj za mir i nenasilje, Život i škola, br.4, god. 42. Osijek, str. 407-418.

Bognar,L. (1993.) Holistično pojmovanje človeka išče temeljite spremembe v tradicionalni didaktiki, Vzgoja in izobraževanje br. 3, Ljubljana, str. 6-10.

Bognar,L. (1998.) Učenička evaluacija odgojno-obrazovnog procesa, Vrjednovanje obrazovnog procesa, Sveučilište “J.Štrosmajera”, Pedagoški fakultet, Osijek, str. 78-86.

Bognar,L. (1999.) Kvalitativni pristup istraživanju odgojno-obrazovnog procesa, Knjiga referatov z mednarodnega znanstvenoga posveta "Didaktični in metodični vidiki nadaljnjega razvoja izobraževanja", Pedagoška fakulteta, Maribor, str. 84-91.

Bognar,L. (2000.) Kvalitativni pristup istraživanju odgojno-obrazovnog procesa, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, Zagreb, str. 45-54.

Bognar,L. (2005.) Pedagoški aspekt problema ovisnosti kod mladih, «Pedagogijska istraživanja», god. 2. broj 1, Zagreb, str. 113-124

Bognar,L. (2007.) Pedagogija u razdoblju postmoderne, Zbornik radova I. kongresa pedagoga Hrvatske „Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja“, Hrvatsko pedagogijsko društvo, Zagreb, str. 28-40.

Bognar,L./Bognar,B. (2007.) Kreativnost učitelja kao značajna kompetencija nastavničke profesije, Zbornik radova „Kompetencije i kompetentnost učitelja“, Osijek, str. 421-428.

Bognar,L./Vican,D./Previšić,V. (2007.) Hrvatski nacionalni kurikulum, u „Kurikulum – teorije, metodologija, sadržaj, struktura, Školska knjiga, Zagreb, str. 157-204.

Bognar,L. (2008.) Trauma školskih promjena, u "Škola danas za budućnost: znanstveno-praktični obzori", Križevci 

Bognar,L. (2012.) Kreativnost u nastavi, Napredak 153, Zagreb, str. 9-20.

Bognar,L: (2012.) Pedagogija kao odraz postojećeg ili kreiranje mogućeg, Zbornik PEDAGOGIJA I KULTURA, Drugi kongres pedagoga, Svezak 1, str. 111-121.

Svalina,V./Bognar,L. (2013.) Glazba i glazbeno obrazovanje u starom i srednjem vijeku, "Napredak", vol. 154, broj 1-2, Zagreb, str. 219-233.

Ladislav Bognar, Milan Matijevic: Twenty Years of the Course Book Didactics...
Život i škola br. 31 (1/2014.) god. 60., str. 15. - 31.


Stručni radovi

Bognar,L. (1972.) Za radikalnije rješavanje uloge pedagoga u osnovnom školstvu, Pedagoški rad, Zagreb, str. 205-209.

Bognar,L. (1972.) Tehnika i nastava, Život i škola, Osijek, str. 105-109.

Bognar,L. (1974.) Stručno usavršavanje nastavnika, Život i škola, Osijek, str. 137-141.

Bognar,L. (1974.) Kombinirano odjeljenje nužno zlo ili pedagoška mogućnost, Život i škola, Osijek, str. 215-235.

Bognar,L. (1975.) Aktivnost učenika u nastavnom procesu, Pogledi i iskustva u odgoju i obrazovanju, Zagreb, str. 1-6.

Bognar,L. (1979.) Pristup obradi nastavnih sadržaja prirode i društva, Život i škola, Osijek, str. 33-41.

Bognar,L. (1980.) Stanje i problemi nastave prirode i društva, Pedagoški rad, Zagreb, str. 41-50.

Bognar,L. (1981.) Radio i televizijske emisije u razrednoj nastavi, Život i škola, Osijek, str. 440-447.

Bognar,L. (1981.) Šestogodišnjaci u prvom razredu, Život i škola, Osijek, str. 455-464.

Bognar,L. (1982.) Rad u područnoj školi, Školska knjiga, Zagreb, str. 160.

Bognar,L. (1983.) Zbirka didaktičkih igara za prvi razred, Zavod za prosvjetno-pedagošku službu, Osijek, str. 92.

Bognar,L. (1983.) Škola za život ili škola – bogatstvo života, Život i škola, Osijek, str. 51-55.

Bognar,L. (1983.) Od otuđenog rada k radu kao raadosti stvaranja, Život i škola, Osijek, str. 251-255.

Bognar,L. (1985.) Društvo koje odgaja čovjeka ili čovjek koji mijenja društvo, Život i škola, Osijek, str. 189-193.

Bognar,L. (1986.) Prevladavanjem suprotnosti između školskog i prirodnog učenja otvaraju se nove mogućnosti za početno čitanje i pisanje, Suvremena metodika nastave hrvatskog ili srpskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, str. 82-85.

Bognar,L./Matijević,M.(ur.) (1987.) Na pragu samoupravne škole, Školske novine, Zagreb, 168 str.

Bognar,L. (1989.) Vloga razvojno-pedagoške službe pri spreminjanju vzgojno-izobraževalne prakse, Vzgoja in izobraževanje, Ljubljana, str. 9-12.

Bognar,L. (1989.) Novi profil učitelja za osnovnu školu, Učitelj za inovativnu školu, Institut za pedagogijska istraživanja, Zagreb, str. 24-27.

Bognar,L. (1991.) Igre – zbirka odgojno-obrazovnih igara, Vlastito izdanje, Osijek, str. 147.

Bognar,L.( 1994.) Inicijativa za promjenu obrazovanja učitelja u Europi, Glasnik zajednice – osnovno školstvo, br.4, Zagreb, str. 9-12.

Bognar,L./Bagić,A./Uzelac,M. (1994.) Budimo prijatelji, Priručnik odgoja za nenasilje i suradnju, Slon, Zagreb, 213 str.

Bognar,L. (1998.) Problems and Perspectives in the Development of Schooling in Croatia, Southeast European Educational Initiatives and Co-operations for Peace, Mutual Understanding, Tolerance, and Democracy, CSBSC, Graz, str. 63-75.

Bognar,L. (1998.) Ein weiter Weg, Ost-West Informationen, br. 3. Graz, str. 19-23.

Bognar, L. (2003.) Zašto naša škola ne može odgajati za demokraciju, u «Što će škola demokraciji, što će demokracija školi»,Heinrich Böll Stiftung, Zagreb, str. 95-99.

Bognar,L. (2004.) Kritička analiza aktualne škole, u «Vukovarska nova škola», Europski dom Vukovar, str. 5-12.

Bognar,L./Ništ,M./Tonković,Lj. (2004.) Miroljupci – promišljamo i gradimo mir, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek, 156 str.

Bognar,L. (2006.) Suradničko učenje, «Dijete, škola, obitelj» br. 17, Zagreb, str. 2-6.

Bognar,L. (2011.) Odgoj na sveučilištu, "Život i škola", br. 26, Osijek, str. 165-175.