Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja

Fenomen čovjekove kreativnosti još uvijek je nedovoljno istražen s pedagoškog aspekta. Posebno se to odnosi na kreativnost učitelja i njen utjecaj na kreativnost učenika. Cilj ovog istraživanja je utvrditi okolnosti koje potiču ili ometaju stvaralaštvo učitelja kako u procesu dodiplomske i diplomske edukacije, tako i u procesu cjeloživotnog učenja.

Odgojno-obrazovni proces namijenjen budućim učiteljima ima posebno delikatnu zadaću jer s jedne strane treba poticati razvoj njihove osobne kreativnosti, a istovremeno biti egzemplaran u pogledu otvaranja didaktičkih mogućnosti za razvoj učeničke kreativnosti. Zato je važan dio ovog projekta usmjeren na ispitivanje mogućih didaktičkih rješenja u procesu edukacije budućih učitelja.

Proces permanentne edukacije učitelja može biti faktor ometanja kreativnosti učitelja kao i njenog poticanja. Zato je ovaj projekt orijentiran na taj važan aspekt potpore razvitku učiteljske profesionalnosti. Projekt istražuje različite moguće forme permanentne edukacije učitelja stavljajući poseban naglasak na njihovu inicijativu, samoorganiziranje, suradničke odnose, razvoj samopouzdanja i stručne kompetentnosti, kao i istraživanja socijalne i emocionalne klime koja potiče ili ometa njihovu kreativnost.

Projekt izučava teorijske osnove kreativnosti čovjeka i specifičnosti u odnosu na kreativnost učitelja, proučava značajke instrumenta za praćenje kreativnosti i kreira nove, te razvija metode i postupke za poticanje kreativnosti učitelja. Rezultati projekta bit će primijenjeni u nastavi za studente nastavničkih studija te kroz aktivnost permanentnog stručnog usavršavanja učitelja u okviru zajednica učenja.

Dio suradnje učitelja se ostvaruje posredstvom sustava Moodle namijenjenog učenju posredstvom interneta http://pedagogija.net/kreativnost/. Na teorijskoj razini projekt čini nove pomake u razumijevanju fenomena ljudske kreativnosti, a posebno njene uloge u suvremenoj koncepciji učiteljske profesije te ulozi kreativnosti u suvremenom didaktičkom oblikovanju odgojno-obrazovnog procesa. 

 

Objavljeni radovi:

Bognar,B. (2002)

Problem kauzalnosti i vremena u empirijskoj znanosti o odgoju. Metodički ogledi, Zagreb, vol. 9, br. 2, str. 19-29. 

Bognar,B. (2003)Škola na prijelazu iz industrijskog u postindustrijsko društvo. Metodički ogledi, Zagreb, vol. 10, br. 2, str. 9-24. 

Bognar,B. (2004)Poticanje kreativnosti u školskim uvjetima. Napredak, Zagreb, vol. 145, br. 3, str. 269-283.

 Bognar, B. (2006)Action research in Croatia, in Whitehead, J. & McNiff, J. (2006) Action Research Living Theory, London; Sage.  It came out just before AERA in April, 2006.

 Bognar,B. (2006)

Akcijska istraživanja u školi. Odgojne znanosti, Zagreb, vol. 8, br. 1, str. 209-227.

 Bognar,B.  (2006)

Kako procijeniti kvalitetu akcijskog istraživanja. Metodički ogledi, Zagreb, vol. 13, br. 1, str. 49-68.

 Bognar,L./Bognar,B. (2007.) Kreativnost učitelja kao značajna kompetencija nastavničke profesije, Zbornik radova „Kompetencije i kompetentnost učitelja“, Osijek, str. 421-428.

 Bognar,L. (2006.) Suradničko učenje u sveučilišnoj nastavi, Život i škola, 1-2, Osijek, str.7-16.

 Somolanji,I./ Bognar,L. (2008.) Kreativnost u osnovnoškolskim uvjetima, Život i škola, br.17. Osijek, str. 87-94.

Bognar,L./Kragulj,S. (2009.) Poticanje kreativnosti budućih učitelja na Učiteljskom fakultetu u Osijeku, Zbornik A TEHETSEGGONDOZASTOL AZ ELETHOSSZIG TARTO TANULASIG, Szabadka, str. 1977-210.

 

Somolanji,I./Bognar,L. (2009.) Kreativnost učitelja u razvijanju kreativnih potencijala učenika, Zbornik A TEHETSEGGONDOZASTOL AZ ELETHOSSZIG TARTO TANULASIG, Szabadka, str. 211 – 221.

Bognar,L. (2009.) Priča i lutka u sveučilišnoj nastavi, Zbornik „Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju“, PROFIL, Zagreb, str. 34-41.

 Bognar,L./Whitehead,J./Bognar,B./Perić-Kraljik,M./Munk,K. (2009.) Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju/Encouraging creativity in education, Knjiga radova - Priručnik za sadašnje i buduće učiteljice i učitelje/Collection of papers - a Handbook for Current and Future Teachers, PROFIL, Zagreb, 363 str. http://pedagogija.net/kreativnost/knjiga/Encouraging_creativity_in_educa...