Dogovor

Dogovor je prva etapa odgojno-obrazovnog procesa. Učenici zajedno s učiteljicom/učiteljem dogovaraju što će u narednom vremenu zajednički učiniti. Taj dogovor može biti na početku školske godine, na početku tjedna (ili neke nove teme) ili na početku dana ili sata. U Toj etapi razlikujemo slijedeće mikro elemente.

Ispitivanje interesa odnosi se na obrazobni aspekt nastave. Intersi mogu biti sposznajni (pitanja, hipoteze, problemi, konstrukti), doživljajni (doživljaj ljepote ili ružnoće), psihomotorni (ovladavanje pojedinim psihomotornim radnjama). Ispitivanje potreba odnosi se na odgojni aspekt. Potrebe ne vidimo, ali na njih ukazuju simptomi. Kad se javi neki odgojni problem većinom su uzroci u sferi potreba te je važno doći do tih osnovnih potreba koje su osujećene.

Programiranje slijedi nakon ispitivanja interesa i potreba. Ako je riječ o odgoju onda (obično zajedno s učenikom/učenicima) stvaramo kraći program koji ćemo realizirati kako bi doveli do promjene stanja. Kad je riječ o obrazovanju postojeći program transformiramo prema interesima učenika.

Planiranje može biti godišnje, tjedno (ili tematsko). Ono se razlikuje u pristupu jer godišnje planiranje stavlja akcent na formuliranje cjelina i tema, te podjelu po mjesecima, a tjedno i tematsko je više okrenuto metodičkoj razradi neke teme.

Pripremanje se u razrednoj nastavi odnosi na jedan integrirani dan, a u predmetnoj na pojedini nastavni sat ili blok-sat. Pismeni koncept se naziva priprava.

Agreement from Ladislav Bognar on Vimeo.