Analiza tekstova u osnovnoškolskim čitankama

NazivAnaliza tekstova u osnovnoškolskim čitankama
Publication TypeMagazine Article
Year of Publication2004
AuthorsBognar, L.
Ključne riječičitanke, nacija, nasilje, politički stavovi, rat i mir, religija
Abstract
Analizom školskih čitanki tijekom dužeg vremenskog razdoblja utvrdili smo uz književno rijedne tekstove i veliku zastupljenost tekstova koji govore o političkim i ideološkim stavovima. Budući da se radi o čitankama koje su namijenjene učenju jezika i književnosti, možemo zaključiti da je to pokazatelj ideologiziranosti škole. To posebno dolazi do izražaja u tekstovima o nacionalnom i vjerskom fenomenu, o ratu i mikrosocijalnim odnosima. U aktualnim čitankama zagovara se shvaćanje nacije karakteristično za XIX. st., povezanost nacije s religijom, više je tekstova koji zagovaraju rat nego tekstova koji zagovaraju mir, promiču se patrijarhalne društvene vrijednosti i podređeni položaj žene u društvu. Izrijekom se spominju pojedine političke opcije, mahom desne orijentacije, dok se ostale ili ne spominju ili se spominju u negativnom kontekstu.
PrilogVeličina
PDF icon 1_Bognar[1].pdf306.83 KB
Office presentation icon Čitanke.ppt333 KB