Evaluacija programa 3

NazivEvaluacija programa 3
Publication TypeMagazine Article
Year of Publication2000
AuthorsBognar, L.
Abstract
U sustavnoj evaluaciji programa "Edukacija za prevenciju nasilja, nenasilnu transformaciju konflikta i izgradnju mira" koja se provodi u sklopu projekta "Izgradnja mira u istočnoj Hrvatskoj zasnovanog na kulturi nenasilja" ovo je treći korak. Istraživanje je provedeno nakon jednogodišnjeg rada mirovnih timova na terenu. Program se pokazao uspješnim u poticanju osobnih promjena kod sudionika, motivaciji za mirovni angažman, te u kreativnom reagiranju na složene probleme prakse. Neuspješan je bio u uspostavljanju kooperativnih odnosa unutar mirovnih timova, u radu na traumi, te nedovoljnoj osposobljenosti za edukacijske aktivnosti kojima se mirovni timovi bave. Ukazuje se potreba da se nakon završetka projekta izvrši prerada programa prema rezultatima evaluacije.
PrilogVeličina
PDF icon Evaluacija 3a.pdf73.95 KB