Školovanje u multietničkim područjima istočne Slavonije i Baranje

 

U suradnji s PRONI centrom za socijalno podučavanje Osijek objavljeni su rezultati istraživanja provedenog na području Slavonije i Baranje s posebnim osvrtom na vrijednosnu orijentaciju mladih, na probleme školovanja i na probleme međunacionalnih odnosa.U suradnji s NANSEN dijalog centrom održano je niz edukacija za učitelje s integriranih područja kako bi se osposobili za pedagoško djelovanje u multietničkim okolnostima.U suradnji s Europskim domom Vukovar održan je okrugli stol o školovanju u Vukovaru na temu «Vukovarska nova škola».Izvršeno je istraživanje o vrijednosnoj orijentaciji u osnovnoškolskim čitankama koje se koriste u našim školama s posebnim osvrtom na međunacionalne odnose, vjersku toleranciju i ljudska prava.U suradnji s Mirovnim institutom Vukovar održane su dvije radionice za predstavnike škola, roditelja, nacionalnih udruženja pod nazivom «Partnerstvo za budućnost» koje su bile dobro posjećene, a upućene su i preporuke školama i Ministarstvu.U suradnji s Europskim domom Vukovar voditelj ovog projekta je na otvorenoj tribini u Vukovaru predstavio pedagošku koncepciju književnice Vesne Krmpotić. Koncepcija je okrenuta edukaciji za osnovne vrijednosti i zagovara otvorenost za multikulturalnost i multikonfesionalnost.Analiziran je problem ovisnosti mladih na području istočne Slavonije i rezultati su objavljeni u znanstvenom časopisu.Izvršena je analiza pisanja lokalnih medija o problemima školstva. Ispitani su stavovi učitelja, roditelja i učenika o modelu školovanja i rezultati upućeni nadležnim institucijama s prijedlozima za promjene.

Rezultati projekta su objavljeni u slijedećim radovima:

Bognar, L. (2003.) Problemi mladih, odnos prema školi i vrijednosna orijentacija srednjoškolaca u Istočnoj Slavoniji, Napredak, br. 3, god. 44, Zagreb, str. 316-327.

Bognar,L./Hugo,M./Jerkelund,C./Munjiza,E./Peko,A./Vodopija,I. (2004.) Problemi mladih Slavonije i Baranje, istraživanje, Sveučilište «J.J. Strossmazera, Osijek, 139 str.

Bognar,L. (2004.) Analiza tekstova u osnovnoškolskim čitankama, Metodički ogledi, Vol 11, No 1, Zagreb, str. 9-27.

Bognar,L. (2004.) Kritička analiza aktualne škole, u «Vukovarska nova škola», Europski dom Vukovar, str. 5-12.

Bognar,L. (2005.) Pedagoški aspekt problema ovisnosti kod mladih, «Pedagogijska istraživanja», god. 2. broj 1, Zagreb, str. 113-124

Belt,Lj./Bognar,L./Ivanović,M./Jurić,D./Kovač,J./Lauc,A./Požega,Ž./Pecnik,J. (2006.) Kamo idemo – Sustav društvenih vrijednosti u tranzicijskom procesu u Republici Hrvatskoj kao determinanta građanskog aktivizma, Albert E, Osijek, 171 str.

Bognar,L./Španja,S. (2006.) Školovanje u multietničkim područjima istočne Slavonije i Baranje, Pedagogijska istraživanja, br. 2, god. 3, Zagreb, str. 201-214.