Kvalitativni pristup istraživanju odgojno-obrazovnog procesa

NazivKvalitativni pristup istraživanju odgojno-obrazovnog procesa
Publication TypeMagazine Article
Year of Publication2000
AuthorsBognar, L.
Abstract
Kvantitativni pristup u istraživanju odgojno-obrazovnog procesa svakako je dao značajni doprinos znanstvenom istraživanju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posljednjih godina iznose se i mnoge kritike na ovaj pristup i zagovara primjena kvalitativnog pristupa koji se pokazao primjereniji za istraživanja koja se vrše na ljudima. No, i kvalitativni pristup zahtijeva uvažavanje strogih metodoloških zahtjeva, ali i prevladavanje nekih krutosti kvantitativnog pristupa. Kvalitativni pristup otvara nove mogućnosti sa sudjelovanje praktičara u znanstvenom istraživanju i sudjelovanje znanstvenika u mijenjanja odgojno-obrazovne prakse.
 
PrilogVeličina
PDF icon Istraživanje odg-obr_procesa.pdf79.12 KB