Mladi i vrijednosti u procesu društvenih promjena

NazivMladi i vrijednosti u procesu društvenih promjena
Publication TypeMagazine Article
Year of Publication2007
AuthorsBognar, L.
Ključne riječidruštveni aspekt odgoja, metodički pristup., potrebe, vrijednosni sustav mladih, vrijednosni sustav odraslih, Vrijednosti
Abstract
Istraživanja vrijednosti mladih prvenstveno je metodološki problem jer uobičajeno anketiranje često daje rezultate upitne vjerodostojnosti. Budući da se vrši najčešće u institucijama odgoja i obrazovanja mladi često odgovaraju ono što se od njih očekuje budući da ankete neodoljivo podsjećaju na testove. Zato se danas traže druge mogućnosti kao što je triangulacija kojom se fenomen izučava različitim postupcima.
Istraživanje je povezano i s teorijskim konceptom od kojega autori polaze. Prema humanističkoj teoriji treba razlikovati potrebe od vrijednosti. Potrebe su vezane uz individualni razvoj čovjeka, a vrijednosti su društvene kategorije koje omogućavaju funkcioniranje određenog društva. Kad je riječ o odgoju on se odnosi kako na potrebe tako i na vrijednosti pa je učenje vrijednosti zapravo društveni aspekt odgoja.
U dva djelomično prikazana istraživanja iz drugih zemalja vidimo zanimljiv metodološki pristup britanskih znanstvenica, te za nas zanimljive rezultate iz susjedne Srbije gdje su ispitani srednjoškolci i njihovi roditelji. Od novijih istraživanja iz hrvatske podrobnije smo analizirali rezultate istraživanja na području istočne Hrvatske najprije odraslih, a zatim srednjoškolaca. Iz rezultata je vidljivo da roditelji imaju velik utjecaj na vrijednosnu orijentaciju mladih, ali i da se vrijednosna orijentacija mladih ne podudara potpuno s vrijednosnom orijentacijom starijih. Mladi na prvo mjesto stavljaju ljubav, zdravlje i prijateljstvo, a stariji obitelj, poštenje i prijateljstvo.
Analizom četiri sata razrednika na kojima je s učenicima osnovne škole raspravljano o vrijednostima dobili smo vrijednosti koje preferiraju osnovnoškolci (prijateljstvo i poštenje, ljubav i iskrenost), ali dobili smo i uvid u metodički pristup ovoj tematici. Pokazalo se da su radionice prikladnije od frontalnog pristupa, te da izmjena aktivnosti i oslanjanje na stvaralaštvo učenika čine ovu nastavu učenicima zanimljivom.
PrilogVeličina
PDF icon Vrijednosti.pdf109.57 KB