Bisernica

Tamburaškom glazbom bavim se od svojih srednjoškolskih dana. Tambure koje danas koristimo u tamburaškoj glazbi namijenjene su za orkestralno ili grupno sviranje. Bisernica ima četiri žice kvartno ugođene (E-H-Fis-Cis) pa iako je namijenjena za jednoglasno sviranje melodije pokušao sam je koristiti i za višeglasno sviranje solo bisernice. Evo kako to zvuči, a istražujem i dalje.

https://vimeo.com/736099376