Pedagoška (unutarnja) reforma osnovne škole

Projekt je pokrenut 1985. a završen 1990. U projektu su pored Zavoda za školstvo Osijek sudjelovali i istraživači s Filozofskog fakulteta iz Zagreba predvođeni dr.sc. Milanom Matijevićem. U projektu su sudjelovale četiri osnovne škole Čeminac, Borovo naselje, Bijelo Brdo i Velika Kopanica. Prva i druga godina korištene su za animiranje škola, edukaciju učitelja i kreiranje modela. Treće i četvrte godine model je realiziran u praksi uz znanstveno praćenje i unošenje promjena u skladu s principima akcijskog istraživanja. Posebno su dolazila do izražaja rješenja koja su kreirali učitelji o čemu su redovno informirani ostali sudionici projekta.

Model je imao tri varijante: A model (prva tri razreda) imao je integriranu razrednu nastavu, B model (IV. i V. razred) bio je prijelaz između razredne i predmetne nastave, C model je imao predmetnu nastavu. U B i C modelu bio je svaki dan blok nastave od 100 minuta, blok izborne nastave od 60 minuta i blok slobodnih aktivnosti od 45 minuta. Postepeno je napuštana frontalna i uvedena individualno planirana nastava.

U procesu realizacije projekta na razini Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Zavoda za školstvo Osijek održan je veći broj znanstvenih i stručnih skupova gdje su se raspravljale teorijske razine problema koje je otvarao ovaj projekt što je rezulttiralo stvaranjem nove didaktike i metodika odgoja i obrazovanja. 

Rezultati projekta su objavljeni u većem broju radova od kojih izdvajamo neke:

Bognar,L. (1988.) Eksperimentalni model osnovne škole, Problemi, pravci iperspektive razvoja naše osnovne škole, Posebno izdanje časopisa “Pedagoški rad”, Zagreb, str. 85-93.

Bognar,L. (1988.) Rasprava o odgoju, Život i škola, br.1, god.37. Osijek, str.17-28.

Bognar,L. (1988.) Doživljajna strana odgojno-obrazovnog procesa, Život i škola, br.2, god.37. Osijek, str.137-151.

Bognar,L. (1988.) Psihomotorni aspekt odgoja i obrazovanja, Život i škola, br.3, god.37, Osijek, str. 251-258.

Bognar,L. (1989.) Spoznajni aspekt odgojno-obrazovnog procesa, Život i škola, br.1, god. 38. Osijek, str. 1-10.

Bognar,L. (1989.) Akcijsko istraživanje kao dijalektičko jedinstvo pedagoške teorije i prakse, Akcijsko raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, Slovensko društvo pedagogov, Ljubljana, str. 88-96.

Bognar,L. (1989.) Rezultati jednogodišnje primjene eksperimentalnog modela osnovne škole, Život i škola, br.5, god.38. Osijek, str. 435-442.

Bognar,L. (1990.) Metodski pristup umjetničkom području, Integracija, korelacija i metodička rješenja u nastavi jezično-umjetničkog područja, Institut za pedagogijska istraživanja, Zagreb, str. 12-17.

Bognar,L./Matijević,M. (1989.) The internal reform of the elementary school: Theoretical fundation and empirical testing of experimental models, Materijali za internacionalni simpozij "Internal Primary School Reform"” Zagreb.

Bognar,L. (1991.) Metodički pristup odgoju i obrazovanju, Osnovna škola na pragu XXI. stoljeća, Institut za pedagogijska istraživanja, Zagreb, str. 54-86.

Bognar,L./Matijević,M. (1993.) Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 296 str. 

Bognar,L./Štumfol,B. (1998.) Model osnovne škole, Rezultati istraživanja, Korak po korak, Zagreb, 99 str.

Bognar,L. (1998.) A New Model for Primary School, The School Field 1-2, Ljubljana, str. 93-102.

 

 

PrilogVeličina
Datoteka Borovo naselje.ppsx12.48 MB
Datoteka Bijelo Brdo.ppsx17.25 MB