Pedagoške dileme - ocjenjivanje

 U nas se uvijek nanovo pokušava vratiti ocjenjivanje na Gausovu krivulju što znači da se učenike treba rangirati i da ono bude u funkciji selekcije. Iako je u školama napušten taj pristup ljudi koji nemaju pedagoškog znanja stalno hoće vratiti na staro. Ovo je serija mojih tekstova koje sam o toj problematici objavio na Facebooku.

PrilogVeličina
PDF icon PEDAGOŠKE DILEME 1.pdf1.22 MB