Gerontogogija

Ljudi sve dulje žive pa pedagogija, koja je izvorno vođenje djeteta sve više dobija ulogu bavljenja odraslima (Andragogija), ali i osobama treće životne dobi, a to je GERONTOGOGIJA.

PrilogVeličina
PDF icon Gerontogogija.pdf978.89 KB