Osječki model

 

Ovaj projekt bio je nastavak projekta "Šestgodišnjaci u prvom razredu" i obuhvatio je nastavu u prva četiri razreda. U suradnji s većim brojem učitelja i pedagoga akcijskim istraživanjem prišlo se postupnom stvaranju modela koji je bio logički nastavak onoga što je rađeno za prvi razred. Razrađene su varijante integriranog dana i integriranog tjedna, zajedničko planiranje s učenicima, afirmirano je tzv. prirodno učenje i stvaralaštvo učenika.Učionice su uređene tako da omogućuju napuštanje sjedilačke nastave i aktivnost učenika, ukinute su domaće zadaće, a učenici su svoje stvari mogli držati u školi.Rezultati projekta su objavljeni u slijedećim radovima:

Bognar,L. (1984.) Osnovne karakteristike i rezultati primjene osječkog modela rada s prvim razredom, Život i škola br.2, god.33. Osijek, str. 187-198.

Bognar,L. (1986.) Učenička pitanja u nastavi, Život i škola, br.1, god.35. Osijek, str. 1-10.

Bognar,L. (1986.) Igra u nastavi na početku školovanja, Školska knjiga, Zagreb, 164 str.

Bognar,L. (1986.) Koncepcija početnog školovanja u uvjetima stvaranja samoupravne škole, Doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb, 340 str.

Bognar,L. (1987.) Igra pri pouku na začetku šolanja, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 112 str.