Šestgodišnjaci u prvom razredu

Projekt je počeo 1980. godine zbog upisa djece sa šest godina u prvi razred. Najprije su uključena dva odjeljenja u Požegi, zatim četiri odjeljenja u Pleternici. Potom je veći broj učitelja/učiteljica pokazao interes za ovu problematiku pa je ukupno surađivalo 30 učitelja/učiteljica razredne nastave iz svih dijelova Slavonije i Baranje. U okviru ovog projekta vršeni su eksperimenti s igrom u nastavi, prakticiran je intergrirani dan, učionice su posebno uređene za djecu ove dobi, a počelo se mijenjati i metodike pojedinih predmeta.

Objavljeni radovi:

Bognar,L. (1981.) Šestogodišnjaci u prvom razredu, Život i škola, Osijek, str. 455-464.

Bognar,L. (1983.) Zbirka didaktičkih igara za prvi razred, Zavod za prosvjetno-pedagošku službu, Osijek, str. 92.

Bognar,L. (1984.) Suvremene koncepcije početka školovanja, Život i škola, br.2, god.33. Osijek, str. 167-175.

Bognar,L. (1984.) Osnovne karakteristike i rezultati primjene osječkog modela rada s prvim razredom, Život i škola br.2, god.33. Osijek, str. 187-198.

Bognar, L. (1986.) Učenička pitanja u nastavi, Život i škola, br.1, god.35. Osijek, str. 1-10.

Bognar, L. (1986.) Igra u nastavi na početku školovanja, Školska knjiga, Zagreb, 164 str.

Bognar, L. (1986.) Koncepcija početnog školovanja u uvjetima stvaranja samoupravne škole, Doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb, 340 str.

Bognar, L. (1987.) Igra pri pouku na začetku šolanja, Državna založba Slovenije, Ljubljana.