Rad u kombiniranim odjeljenjima

Nastava u kombiniranom odjeluProjekt je realiziran sedamdesetih godina prošlog stoljeća u tadašnjoj Općini Slavonska Požega. U projektu je sudjelovao veći broj učitelja razredne nastave. Cilj je bio istražiti mogućnosti ostvarivanja suvremene nastave u uvjetima istovremenog poučavanja dva ili više razreda. Posebno je analizirana direktna i indirektna nastava kao i mogućnost korištenja tehničkih pomagala u takvoj nastavi. Ovaj inovativni projekt omogućio je kreativnim praktičarima da iznalaze originalna rješenja i da ih na stručnim skupovima (aktivima) demonstriraju ostalim kolegama. Rezultati ovog projekta objavljeni su u slijedećim radovima:

Bognar,L. (1972.) Tehnika i nastava, Život i škola, Osijek, str. 105-109.

Bognar,L. (1974.) Stručno usavršavanje nastavnika, Život i škola, Osijek, str. 137-141.

Bognar,L. (1974.) Kombinirano odjeljenje nužno zlo ili pedagoška mogućnost, Život i škola, Osijek, str. 215-235.

Bognar,L. (1975.) Aktivnost učenika u nastavnom procesu, Pogledi i iskustva u odgoju i obrazovanju, Zagreb, str. 1-6.

Bognar,L. (1982.) Rad u područnoj školi, Školska knjiga, Zagreb, str. 160.