Ocjene, ocjene...

Ocjenjivanje je u našim školama posebno bolna točka. Zbog dominacije mehaničkog učenja i testomanije nužna je ta ekstrinzična motivacija da bi proces uopće funkcionirao. U nastavi koja je okrenuta učeniku i njegovim interesima i potrebama javlja se intrinzična motivacija pa ocjene i nisu potrebne, a ako se koriste onda moraju biti individualizirane i ne služe za uspoređivanje s drugim učenicima nego kao odraz osobnog napredovanja.

PrilogVeličina
PDF icon Rasprava882.35 KB
Office presentation icon Prezentacija5.78 MB