Cjelovita kurikularna reforma

Iako se godinama bavim pedagoškom problematikom moram priznati da mi nije jasna sintagma „cjelovita kurikularna reforma“. Vidim da je u Strategiji upravo na nju stavljen naglasak i da se od nje očekuju velike promjene. Izrada novih kurikuluma nije reforma škole. Kao što ni donošenje HNOS-a ni Nacionalnog okvirnog kurikuluma nije dovelo do promjena u školama tako ni sadašnjim promjenama u predmetnim kurikulumima neće doći do reforme škole.

PrilogVeličina
PDF icon Cjelovita kurikularna reforma.pdf429.2 KB