Tiho šume klasovi

"Tiho šume klasovi niz ravni" je moja kompozicija za gitaru nastala kao varijacija na temu T.Vidošića s istim naslovom. To je još jedan pokušaj da se literatura za klasičnu gitaru obogati i slavonskim melosom. U prilogu su note i mp3 snimak kako zvuče na NWC programu.