Uvijek možeš ti nešto učiniti

Ovo je zanimljiva pjesma za koju kažu da se koristi u waldofskim školama. Autorica je Sarah Pirtle, a ja sam ju preveo na hrvatski. Pjesma ima izrazito didaktički sadržaj i govori o nenasilnom pristupu sukobu. Kad pjesma djeci uđe u uho vjerojatno će se sjetiti njenih rječi kad se nađu u konfliktoj situaciji. U svakom slučaju ovo je jedan pokušaj da se pjesmom ide protiv nasilja.