Fašističke tendencije u hrvatskom društvu danas

NazivFašističke tendencije u hrvatskom društvu danas
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2013
AuthorsBognar, L.
Conference NameFašizam danas i kako ga prepoznati
Conference Start Date2013.
Conference LocationEvanđeosko teološki fakultet, OSijek
Ključne riječidemokratski otpori, društvene okolnosti, fašizam, pojavni oblici
Abstract
Fašističke tendencije uglavnom postoje u svim društvima samo su one u pojedinim društvenim okolnostima glasnije ili manje glasne, aktivnije ili manje aktivne. Za njihovo javljanje posebno je pogodno razdoblje društvene krize koja dulje traje. U nas su se te tendencije burno javile u razdoblju devedesetih i traju do danas. No važno je da postoje i snage koje se tome više ili manje uspješno suprotstavljaju. U Hrvatskoj postoje snage koje imaju snažan demokratski potencijal i oslonjene na antifašističku tradiciju, koja je također jaka, više ili manje uspješno odolijevaju ovim tendencijama.
PrilogVeličina
PDF icon Fašizam danas 1.pdf339.98 KB