Curo draga iz sokaka mog

Naš poznati skladatelj Ivo Tijardović, inspiriran poezijom jednog od najboljih slavonskih pjesnika Ivana Kozarca, napisao je skladbu "Milovo sam garave i plave" koja živi sve do danas i doživljava se kao narodna pjesma. Ovdje ju donosimo s nešto promijenjenim naslovom aranžiranu za klasičnu gitaru.