Concertino za brač i tamburaški orkestar

 

Concertino je kompozicija za solo instrument uz pratnju orkestra. U tamburaškoj glazbi posebno je poznata skladba "Tambura Paje Kolarića" koju je skladao Josip Andrić i na njoj su se okušali mnogi vrsni tamburaši. Za mene je Branko Rakijaš napisao "Concertino za čelo i tamburaški orkestar" koji sam izveo na jednom od festivala tamburaške glazbe u Osijeku (vidi sliku). Budući da te literature baš nema mnogo ovo je moj prilog za one tamburaše koji se žele okušati u virtuaznom sviranju na braču. Zvučni zapis nastao na programu NWC nema autentični zvuk tamburaškog orkestra jer program ne sadrži zvukove tamburaškog orkestra pa su korišteni neki srodni zvukovi. Ipak može se čuti kako zvuči ova kompozicija.