Poziv na izložbu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Ja sam u svom pedagoškom djelovanju zagovarao razvoj svestrane ličnosti i ukazivao na opasnosti od  svođenja čovjeka na jednu dimenziju. Za pedagoga je važno da živi ideje koje zagovara. Naravno da moramo najviše energije usmjeriti na područje svoje struke ako želimo biti kompetentni u području kojim se bavimo, ali još uvijek se nađe mogućnosti da se bavimo i mnogim drugim aktivnostima koje život čine sadržajnijim. U tom pogledu za mene su posebno značenje imali slikarstvo i glazba. Slikanjem sam se bavio od rane mladosti. Bavio sam se različitim tehnikama, ali mi je nekako akvarel ostao trajna ljubav. Slikanje je jedna čarobna aktivnost u kojoj iz bijelog papira postepeno izranja slika. Ali ta slika je uvijek neko traganje i otkrivanje novih mogućnosti.