Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju

 

Knjiga je zbornik radova na temu stvaralaštva u odgoju i obrazovanju koji su prezentirani na međunarodnoj konferenciji "Kreativni pristup osposobljavanju učitelja" u Požegi 2009. U knjizi su radovi na hrvatskom i na engleskom jeziku, a autori su osim iz Hrvatske i iz Engleske, Irske, Poljske, Turske, Kenije. Knjiga je oblikovana na kreativan način tako da su radovi svrstani prema postupku "Šest šešira". Detaljnije na http://ejolts.net/konferencija.