Didaktika 2

PrilogVeličina
PDF icon Kako smo stvarali Didaktiku (4).pdf595.37 KB

Prvo izdanje ovog sveučilišnog udžbenika objavljeno je 1993. Drugo izdanje 2002. Treće izmijenjeno izdanje 2005. i zadržalo je svježinu i aktualnost ovog najčešće korištenog sveučilišnog udžbenika didaktike u Hrvatskoj. Udžbenik je utemeljen na humanističkoj teoriji i nastao je kao kreativni spoj teorije i prakse. Nije bio pozitivistički prikaz postojeće nastave nego kreairanje mogućeg pa je tako ostao aktualan i nakon dvadeset godina. U prilogu donosimo tekst autora Ladislava Bognara i Milana Matijevića "Dvadeset godina jedne Didaktike" pripremljen za znanstevnu konferenciju "Didaktički izazovi" održanu u Slavonskom Brodu 2012.