Model osnovne škole

PrilogVeličina
PDF icon ModelOsnovneŠkole.pdf12.5 MB

 

Knjiga sadrži rezultate višegodišnjeg projekta nazvanog "Unutarnja reforma osnovne škole" i predstavlja humanistički model osnovne škole koji je kreiran i eksperimentalno proveden u četiri osnovne škole na području Slavonije i Baranje osamdesetih godina. Pored opisa modela knjiga sadrži i rezultate istraživanja koji su podijeljeni na dinamiku ostvarivanja eksperimentalnog modela, promjene u osobinama ličnosti i stavovima nastavnika i učenika, rezultate ispitivanja znanja, sposobnosti i senzibiliteta učenika, te stavove nastavnika, učenika i roditelja prema modelu.

Zanimljiva je i sudbina ove knjige. Budući da je rezultat projekta koji je realiziran od 1985. - 1990. bila je pripremljena za objavljivanje te završne godine projekta. Međutim tadašnji direktor Zavoda za školstvo Hrvoje Vrgoč je smatrao da se ona ne uklapa u društvene promejne koje su se događale u to vrijeme te je knjigu u zadnji čas povukao iz tiskare i onemogućio njeno objavljivanje. Knjigu sam uspio objaviti tek osam godina kasnije zahvaljujući Miri Kunstek i udruzi "Korak po korak" (koja je inače kroz tu udrugu  učinila mnogo na osuvremenjavanju odgojno-obrazvonog sustava u nas).

Kako je sama knjiga većini bila manje dostupna zamolio sam mog unuka Vlatka Bognara, inače studenta pedagogije, da knjigu skenira i omogući njenu dostupnost preko moje web-stranice. Nadam se da će sada biti od pomoći svima onima koji i danas pokušavaju nešto promijeniti u našim školama.