Kreativnost u nastavi

NazivKreativnost u nastavi
Publication TypeMagazine Article
Year of Publication2012
AuthorsBognar, L.
Ključne riječinastava u školi; nastava na fakultetu; poimanje kreativnosti; važnost kreativnosti; poticanje kreativnosti
Abstract
Od mnogobrojnih teorijskih pristupa kreativnosti ovdje izdvajamo tri: shvaćanje kreativnosti kao poremećaja, kao imanentne ljudske osobine te kao socijalno uvjetovane osobitosti pojedinca. Odnos škole i kreativnosti gledajući kroz povijesni razvoj nije bio idealan, a i danas mnogi kritičari škole ukazuju da ona više koči nego li razvija kreativnost. To je uvjetovano kako općom organizacijom odgojno-obrazovnog procesa, koji je teško uskladiti sa stvaralačkim procesom, tako i filozofijom škole koja je prvenstveno orijentirana na konvergentno mišljenje i postojanje „samo jednog točnog odgovora“. Danas se sve više prepoznaje značenje kreativnosti kako za osobni rast i razvoj pojedinca, tako i uspješan razvoj svih društvenih djelatnosti pa i opstanak samog društva. Stvaralaštvo u nastavi treba omogućiti promjenom odnosa u kojoj su dobro došla neobična pitanja i inicijative, u kojoj se uči da svi problemi nisu riješeni, u kojoj je dozvoljeno činiti i pogreške, ali i primjenom pojedinih metoda i postupaka kojima se potiče kreativnost. Na nastavi za buduće učitelje, nastavnike i profesore kreativnost ima posebno značenje jer pruža modele za organizaciju i izvođenje nastave koja omogućuje i potiče kreativnost.
URLhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=123304