Iluzije o promjenama u školama

Kad je riječ o mijenjanju škole onda oni koji o tome malo znaju misle da se to radi tako da promijeniš kurikulum, potom održiš nekoliko masovnih seminara i „osposobiš“ učiteljice i učitelje za realizaciju tih zamisli velikih reformatora. Pri tome se zaboravlja da školu čine ljudi, a ljudi su kreativna bića, a ne pokorni izvršitelji tuđih zamisli, pa ti pristupi nakon što se izgubi mnogo vremena i potroši velike količine novaca redovno doživljavaju neuspjeh. Promjene u školama kad se događaju, događaju se kao promjene u ljudima – učiteljima, učenicima i roditeljima i one često mogu biti vrlo bolne. Ljudi mogu realizirati samo one ideje do kojih su sami došli, ako pak nisu onda to osjećaju kao akt nasilja i pružaju otpor.

PrilogVeličina
PDF icon Iluzije o promjenama u školama.pdf413.25 KB