Biblio

Autor Naziv Vrsta [ Godina(Desc)]
1995
Bognar, L. (1995).  Rat i mir u osnovnoškolskim čitankama. Europski forum za slobodu odgoja.  (137.35 KB)
2008
Bognar, L. (2008).  Interkulturalizam i civilno društvo. 6. susret pedagoga Hrvatske.  (701.16 KB)
Ida Somolanji, L B. (2008).  Kreativnost u osnovnoškolskim uvjetima. Život i škola. 17, 87-94. (333.28 KB)
Bognar, L. (2008).  Trauma školskih promjena. (pedagoški dani, K., Ed.)."Škola danas za budućnost: znanstveno-praktični obzori". 116-127. (374.99 KB)
2009
Ladislav Bognar, S K. (2009).  Poticanje kreativnosti budućih učitelja na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. 197-210. (633.65 KB)
Bognar, L. (2009).  Priča i lutka u sveučilišnoj nastavi/Storytelling and Puppetry in Higher Education. Kreativni pristup u odgoju i obrazovanju učitelja/Creative Approach to Teacher Education. 34-41. (476.08 KB) (603.01 KB)

Stranice