Biblio

Autor Naziv [ Vrsta(Asc)] Godina
Report
Bognar, L. (1995).  Rat i mir u osnovnoškolskim čitankama. Europski forum za slobodu odgoja.  (137.35 KB)
Magazine Article
Bognar, L. (1998).  Teachers, Pupils and Parents in The New Model for Primary Schools.  (507.84 KB)
Bognar, L. (2006).  Suradničko učenje u sveučilišnoj nastavi.  (73.16 KB)
Bognar, L. (2006).  Suradničko učenje.  (330.35 KB)
Ladislav Bognar, S Š. (2006).  Školovanje u multietničkim područjima istočne Slavonije i Baranje.  (131.19 KB)
Bognar, L. (2007).  Pedagogija u razdoblju postmoderne.  (83.9 KB)
Bognar, L. (2000).  Pedagogija između pedocentrizma i sociocentrizma.  (1013.89 KB)
Bognar, L. (1996).  Orientation to Peace and War in Reading Books of Croatian Primary Schools,.  (60.85 KB)
Bognar, L. (1998).  A New Model for Primary Schools.  (486.48 KB)
Bognar, L. (2007).  Mladi i vrijednosti u procesu društvenih promjena.  (109.57 KB)
Bognar, L. (2000).  Kvalitativni pristup istraživanju odgojno-obrazovnog procesa.  (79.12 KB)
Bognar, L. (2012).  Kreativnost u nastavi.
Bognar, L. (1998).  Innovative School - Illusion or Possibility.  (50.05 KB)
Bognar, L. (2007).  Hrvatski nacionalni kurikulum.  (292.18 KB)
Bognar, L. (2001).  Evaluacija programa 4.  (70.4 KB)
Bognar, L. (2000).  Evaluacija programa 3.  (73.95 KB)
Bognar, L. (2000).  Evaluacija programa 2.  (62.64 KB)
Bognar, L. (1997).  Deideologizacija - iluzija ili mogućnost.  (97.07 KB)
Bognar, L. (2001).  Bajka u mirovnom odgoju.  (66.39 KB)
Bognar, L. (2004).  Analiza tekstova u osnovnoškolskim čitankama.  (306.83 KB) (333 KB)
Journal Article
Bognar, L./Matijević, M. (2014).  TWENTY YEARS OF THE COURSE BOOK DIDACTICS How we created the course book Didactics. Život i škola. 31, 16. (595.37 KB)
Bognar, L. (2010).  Kvaliteta nastave na fakultetu. (Kragulj, S., Ed.).Život i škola. LVI(24), 169-182. (481.1 KB)
Ida Somolanji, L B. (2008).  Kreativnost u osnovnoškolskim uvjetima. Život i škola. 17, 87-94. (333.28 KB)
Ladislav Bognar, S D. (2012).  Emocije u nastavi. Hrvatski časopis odgoja i obrazovanja. 14, 135.153. (714.83 KB)
Conference Proceedings
Bognar, L., & Kragulj S:. (2011).  Odnos između kreativnosti i samoaktaizacije u sveučilišnoj nastavi. Škola, učenje i odgoj za budućnost . 88-110 . (684.31 KB)

Stranice