Biblio

Autor Naziv [ Vrsta(Desc)] Godina
Book Chapter
Ladislav, B., & Branko B. (2007).  Kreativnost učitelja kao značajna kompetencija nastavničke profesije. (Nada, B., Ed.).Kompetencije i kompetentnost učitelja.  (54.19 KB)
Bognar, L. (2008).  Trauma školskih promjena. (pedagoški dani, K., Ed.)."Škola danas za budućnost: znanstveno-praktični obzori". 116-127. (374.99 KB)
Conference Paper
Bognar, L. (2013).  Fašističke tendencije u hrvatskom društvu danas. Fašizam danas i kako ga prepoznati.  (339.98 KB)
Bognar, L. (2008).  Interkulturalizam i civilno društvo. 6. susret pedagoga Hrvatske.  (701.16 KB)
Bognar, L. (2012).  Pedagogija kao odraz postojećeg ili kreairanje mogućeg. Drugi kongres pedagoga Hrvatske.  (743.71 KB)
Ladislav Bognar, S K. (2009).  Poticanje kreativnosti budućih učitelja na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. 197-210. (633.65 KB)
Bognar, L. (2009).  Priča i lutka u sveučilišnoj nastavi/Storytelling and Puppetry in Higher Education. Kreativni pristup u odgoju i obrazovanju učitelja/Creative Approach to Teacher Education. 34-41. (476.08 KB) (603.01 KB)
Conference Proceedings
Bognar, L., & Kragulj S:. (2011).  Odnos između kreativnosti i samoaktaizacije u sveučilišnoj nastavi. Škola, učenje i odgoj za budućnost . 88-110 . (684.31 KB)
Journal Article
Ladislav Bognar, S D. (2012).  Emocije u nastavi. Hrvatski časopis odgoja i obrazovanja. 14, 135.153. (714.83 KB)
Ida Somolanji, L B. (2008).  Kreativnost u osnovnoškolskim uvjetima. Život i škola. 17, 87-94. (333.28 KB)
Bognar, L. (2010).  Kvaliteta nastave na fakultetu. (Kragulj, S., Ed.).Život i škola. LVI(24), 169-182. (481.1 KB)
Bognar, L./Matijević, M. (2014).  TWENTY YEARS OF THE COURSE BOOK DIDACTICS How we created the course book Didactics. Život i škola. 31, 16. (595.37 KB)

Stranice