Biblio

Autor Naziv [ Vrsta(Asc)] Godina
Filters: Autor is Ladislav Bognar  [Clear All Filters]
Report
Bognar, L. (1995).  Rat i mir u osnovnoškolskim čitankama. Europski forum za slobodu odgoja.  (137.35 KB)
Magazine Article
Bognar, L. (1998).  Teachers, Pupils and Parents in The New Model for Primary Schools.  (507.84 KB)
Bognar, L. (2006).  Suradničko učenje u sveučilišnoj nastavi.  (73.16 KB)
Bognar, L. (2006).  Suradničko učenje.  (330.35 KB)
Bognar, L. (2007).  Pedagogija u razdoblju postmoderne.  (83.9 KB)
Bognar, L. (2000).  Pedagogija između pedocentrizma i sociocentrizma.  (1013.89 KB)
Bognar, L. (1996).  Orientation to Peace and War in Reading Books of Croatian Primary Schools,.  (60.85 KB)
Bognar, L. (1998).  A New Model for Primary Schools.  (486.48 KB)
Bognar, L. (2007).  Mladi i vrijednosti u procesu društvenih promjena.  (109.57 KB)
Bognar, L. (2000).  Kvalitativni pristup istraživanju odgojno-obrazovnog procesa.  (79.12 KB)
Bognar, L. (2012).  Kreativnost u nastavi.
Bognar, L. (1998).  Innovative School - Illusion or Possibility.  (50.05 KB)
Bognar, L. (2007).  Hrvatski nacionalni kurikulum.  (292.18 KB)
Bognar, L. (2001).  Evaluacija programa 4.  (70.4 KB)
Bognar, L. (2000).  Evaluacija programa 3.  (73.95 KB)
Bognar, L. (2000).  Evaluacija programa 2.  (62.64 KB)
Bognar, L. (1997).  Deideologizacija - iluzija ili mogućnost.  (97.07 KB)
Bognar, L. (2001).  Bajka u mirovnom odgoju.  (66.39 KB)
Bognar, L. (2004).  Analiza tekstova u osnovnoškolskim čitankama.  (306.83 KB) (333 KB)
Journal Article
Bognar, L. (2010).  Kvaliteta nastave na fakultetu. (Kragulj, S., Ed.).Život i škola. LVI(24), 169-182. (481.1 KB)
Conference Proceedings
Bognar, L., & Kragulj S:. (2011).  Odnos između kreativnosti i samoaktaizacije u sveučilišnoj nastavi. Škola, učenje i odgoj za budućnost . 88-110 . (684.31 KB)
Conference Paper
Bognar, L. (2009).  Priča i lutka u sveučilišnoj nastavi/Storytelling and Puppetry in Higher Education. Kreativni pristup u odgoju i obrazovanju učitelja/Creative Approach to Teacher Education. 34-41. (476.08 KB) (603.01 KB)
Bognar, L. (2012).  Pedagogija kao odraz postojećeg ili kreairanje mogućeg. Drugi kongres pedagoga Hrvatske.  (743.71 KB)
Bognar, L. (2008).  Interkulturalizam i civilno društvo. 6. susret pedagoga Hrvatske.  (701.16 KB)
Bognar, L. (2013).  Fašističke tendencije u hrvatskom društvu danas. Fašizam danas i kako ga prepoznati.  (339.98 KB)

Stranice