Biblio

Autor [ Naziv(Desc)] Vrsta Godina
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
Ladislav Bognar, S D. (2012).  Emocije u nastavi. Hrvatski časopis odgoja i obrazovanja. 14, 135.153. (714.83 KB)
Bognar, L. (2000).  Evaluacija programa 2.  (62.64 KB)
Bognar, L. (2000).  Evaluacija programa 3.  (73.95 KB)
Bognar, L. (2001).  Evaluacija programa 4.  (70.4 KB)
F
Bognar, L. (2013).  Fašističke tendencije u hrvatskom društvu danas. Fašizam danas i kako ga prepoznati.  (339.98 KB)
I
Bognar, L. (1998).  Innovative School - Illusion or Possibility.  (50.05 KB)
Bognar, L. (2008).  Interkulturalizam i civilno društvo. 6. susret pedagoga Hrvatske.  (701.16 KB)
P
Bognar, L. (2000).  Pedagogija između pedocentrizma i sociocentrizma.  (1013.89 KB)
Bognar, L. (2012).  Pedagogija kao odraz postojećeg ili kreairanje mogućeg. Drugi kongres pedagoga Hrvatske.  (743.71 KB)
Bognar, L. (2007).  Pedagogija u razdoblju postmoderne.  (83.9 KB)
Ladislav Bognar, S K. (2009).  Poticanje kreativnosti budućih učitelja na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. 197-210. (633.65 KB)
Bognar, L. (2009).  Priča i lutka u sveučilišnoj nastavi/Storytelling and Puppetry in Higher Education. Kreativni pristup u odgoju i obrazovanju učitelja/Creative Approach to Teacher Education. 34-41. (476.08 KB) (603.01 KB)

Stranice