Biblio

Autor Naziv [ Vrsta(Desc)] Godina
Filters: Autor is Ladislav Bognar  [Clear All Filters]
Book Chapter
Bognar, L. (2008).  Trauma školskih promjena. (pedagoški dani, K., Ed.)."Škola danas za budućnost: znanstveno-praktični obzori". 116-127. (374.99 KB)
Conference Paper
Bognar, L. (2013).  Fašističke tendencije u hrvatskom društvu danas. Fašizam danas i kako ga prepoznati.  (339.98 KB)
Bognar, L. (2008).  Interkulturalizam i civilno društvo. 6. susret pedagoga Hrvatske.  (701.16 KB)
Bognar, L. (2012).  Pedagogija kao odraz postojećeg ili kreairanje mogućeg. Drugi kongres pedagoga Hrvatske.  (743.71 KB)
Bognar, L. (2009).  Priča i lutka u sveučilišnoj nastavi/Storytelling and Puppetry in Higher Education. Kreativni pristup u odgoju i obrazovanju učitelja/Creative Approach to Teacher Education. 34-41. (476.08 KB) (603.01 KB)
Conference Proceedings
Bognar, L., & Kragulj S:. (2011).  Odnos između kreativnosti i samoaktaizacije u sveučilišnoj nastavi. Škola, učenje i odgoj za budućnost . 88-110 . (684.31 KB)
Journal Article
Bognar, L. (2010).  Kvaliteta nastave na fakultetu. (Kragulj, S., Ed.).Život i škola. LVI(24), 169-182. (481.1 KB)
Magazine Article
Bognar, L. (2004).  Analiza tekstova u osnovnoškolskim čitankama.  (306.83 KB) (333 KB)
Bognar, L. (2001).  Bajka u mirovnom odgoju.  (66.39 KB)
Bognar, L. (1997).  Deideologizacija - iluzija ili mogućnost.  (97.07 KB)
Bognar, L. (2000).  Evaluacija programa 2.  (62.64 KB)
Bognar, L. (2000).  Evaluacija programa 3.  (73.95 KB)
Bognar, L. (2001).  Evaluacija programa 4.  (70.4 KB)
Bognar, L. (2007).  Hrvatski nacionalni kurikulum.  (292.18 KB)
Bognar, L. (1998).  Innovative School - Illusion or Possibility.  (50.05 KB)
Bognar, L. (2012).  Kreativnost u nastavi.
Bognar, L. (2000).  Kvalitativni pristup istraživanju odgojno-obrazovnog procesa.  (79.12 KB)
Bognar, L. (2007).  Mladi i vrijednosti u procesu društvenih promjena.  (109.57 KB)
Bognar, L. (1998).  A New Model for Primary Schools.  (486.48 KB)
Bognar, L. (1996).  Orientation to Peace and War in Reading Books of Croatian Primary Schools,.  (60.85 KB)
Bognar, L. (2000).  Pedagogija između pedocentrizma i sociocentrizma.  (1013.89 KB)
Bognar, L. (2007).  Pedagogija u razdoblju postmoderne.  (83.9 KB)
Bognar, L. (2006).  Suradničko učenje.  (330.35 KB)
Bognar, L. (2006).  Suradničko učenje u sveučilišnoj nastavi.  (73.16 KB)
Bognar, L. (1998).  Teachers, Pupils and Parents in The New Model for Primary Schools.  (507.84 KB)

Stranice